Yhteystiedot

Paperinkeräys Oy

Mikäli haluat tarjota kuljetuspalveluja Paperinkeräys Oy:lle, niin voit laittaa yritys- ja kalustoesittelyt hinnoitteluperusteineen osoitteeseen kuljetuskeskus@paperinkerays.fi.

Postilokero

Kirjeet ja muun postin voi lähettää postilokero-osoitteeseemme:

Paperinkeräys Oy
PL 143
00181 Helsinki

 

Laskutus

Paperinkeräys Oy on siirtynyt laskujen käsittelyssä automatisoituun ostolaskujen tietosisällön tarkistukseen 15.12.2015 alkaen, ja samalla laskutusosoitteet ovat muuttuneet alla olevan mukaisesti. Laskut on lähetettävä ensisijaisesti verkkolaskuina.

Lisätiedot:

Operaattori Basware

Välittäjän tunnus BAWCFI22

Paperinkeräyksen verkkolaskuosoite 003701124961

Paperinkeräys Oy:n verkkolaskuosoite Paperinkeräys Oy:lle toimitettavilta laskuilta tulee löytyä aina vähintään:
Viitehenkilö (Etunimi Sukunimi tai sähköpostiosoite)

Paperinkeräys Oy:lle voi toimittaa laskuja myös PDF-muodossa sähköpostiosoitteeseen:
paperinkerays@bscs.basware.com

Osoitteeseen ei tule lähettää mitään muuta materiaalia. Laittakaa yksi lasku yhteen PDF-tiedostoon. Yhdessä sähköpostissa voi olla useampi PDF-tiedosto. Jos laskussa on liitteitä, niin niiden tulee olla samassa PDF-tiedostossa laskun kanssa siten, että laskusivu on ensimmäisenä.

Jos verkkolaskutusta ei ole käytössä, eikä laskua saada skannattua, lähetetään paperilasku osoitteeseen:

Paperinkeräys Oy
PL 726
00026 BASWARE

Muutosta koskevat yhteydenotot osoitteeseen paperinkerays.osto@accountor.fi

Tärkeää tietoa tunnisteista!
Jotta laskujen automaattinen käsittely olisi mahdollista, pyydämme teitä kiinnittämään huomiota laskujen otsikkoviitteiden oikeellisuuteen: henkilöviite, sopimusnumeroviite ja ostotilausnumeroviite.