Johto

Petri Aaltonen

toimitusjohtaja, varatuomari

s. 1967

petri.aaltonen@paperinkerays.fi

Petri aloitti yhtiössä vuoden 2018 alussa. Hänen vastuullaan on strategian toteutus ja yrityksen johtaminen.

Kari Lehtinen

johtaja, palvelutuotanto, tekn. yo

s. 1965

kari.lehtinen@paperinkerays.fi

Kari vastaa 17 tuotantoyksikkömme johtamisesta. Hän tuli Paperikeräykselle vuonna 2010 HUB Logistics Oy:stä, jossa hän toimi myyntijohtajana.

Karel Nieminen

johtaja, asiakkuudet, DI

s. 1970

karel.nieminen@paperinkerays.fi

Karel vastaa yhtiömme asiakkuuksista ja palveluiden kehittämisestä. Hän aloitti Paperinkeräyksessä vuonna 2011, ja toimi sitä ennen WSP Environmental Oy:n toimitusjohtajana. Hän on konserniyhtiömme Hyötypaperin hallituksen jäsen.

Juha Ylä-Autio

johtaja, tukitoiminnot, OTK, MBA

s. 1971

juha.yla-autio@paperinkerays.fi

Juha vastaa yhtiömme taloudesta, HR:stä sekä muista tukitoiminnoista. Juha aloitti Paperinkeräyksellä vuonna 2010. Tätä aiemmin hän toimi Finnpilot Pilotage Oy:ssä tukitoimintojen johtajana.

Jari Tallbacka

logistiikka- ja kehitysjohtaja, ympäristöinsinööri

s. 1970

jari.tallbacka@paperinkeräys.fi

Jarin vastuulla on kehitys ja logistiikka. Hän on toiminut talossa pitkään, viimeksi ohjauspäällikkönä.